پیشنهاد فوق العاده

فروش ویژه گیت راهبند بتا به مدت 1 هفته

 

 
 
 
قیمت : 2،200،000 » 1،500،000 تومان
 
 
  • تلفن ثابت: +98-7153229566 , +98-7153221702
  • تلفن پشتیبانی: +98-7153229566 , +98-7153232865
  • تلفن همراه: +98-9171305326 , +98-9164929631
راهبند
شرکت تولیدی صنعتی نوین ماشین
دستگاه برقی واکس
شرکت تولیدی صنعتی نوین ماشین
بالابر
شرکت تولیدی صنعتی نوین ماشین
قطعات بالابر
شرکت تولیدی صنعتی نوین ماشین
میز سفالگری
شرکت تولیدی صنعتی نوین ماشین

پیشنهادات ویژه (دستگاه واکس کفش و دستگاه راهبند)

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش

راه بند - راهبند - گیت ورودی - بالابر

دستگاه راهبند (راه بند)

دستگاه برقی واکس

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش اداری دو برس بدنه فلزی نیمه اتوماتیک

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش اداری دو برس بدنه MDF تمام اتوماتیک

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش اداری دو برس بدنه فلزی تمام اتوماتیک

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش اداری دو برس بدنه MDF نیمه اتوماتیک

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش اداری چهار برس بدنه MDF تمام اتوماتیک

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش اداری چهار برس بدنه فلزی تمام اتوماتیک

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش آپارتمانی - سازمانی دو برس تمام اتوماتیک

دستگاه برقی واکس - پولیشر کفش - shoe shiner - shoe polisher

دستگاه واکس کفش آپارتمانی - سازمانی دو برس فلزی تمام اتوماتیک